Πλακάκι Δαπέδου Modern 

"Fashion is about suspense - surprise - fantasy. It's not about rules." ~ "H μόδα έχει να κάνει με την αγωνία - έκπληξη - φαντασία. Δεν έχει να κάνει με κανόνες"