Πλακάκια Μπάνιου Industrial

"...It didn't come from a traditional background, it was urban and metropolitan" ~ " Δεν ήρθε απο ένα παραδοσιακό υπόβαρθο, ήταν αστικό και μητροπολίτικο..."